מדיניות החזרת והחלפת מוצרים ע”י חב’ “SHELIBEL”

לקוחות יקרות,

בחב’ “SHELIBEL דואגים לכך שכל לקוחה תצא מרוצה ותקבל את השירות הטוב ביותר, לכן במידה והנכן מעוניינות להחליף או להחזיר מוצר כלשהו תוכלו לעשות זאת בדרך הקלה והפשוטה עפ”י הכללים שלהלן:

החלפת מוצרים:

1. במידה והנך מעוניינת להחליף את המוצר, אותו רכשת בחברתנו, אנא צייני בטופס המצורף לחבילה את הפריט שאליו ברצונך להחליף את המוצר אותו קיבלת, את הצבע והמידה הרצויים.
2. את המוצר אותו את מעוניינת להחליף עלייך לשלוח בדואר רשום בצירוף הטופס הנ”ל לכתובתה של חב’ SHELIBEL שהינה: RASHI 58 ROSH HAyIN.

3. החלפת מוצרים תבוצע תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר המקורי בחב’ SHELIBEL, בכפוף להוכחת קניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בחברה.

החזרת מוצרים:

ביטול עסקה והחזרת מוצרים מתבצעים בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א -2010.

1. במידה והנך מעוניינת להחזיר את המוצר ולקבל עבורו החזר כספי, עלייך לשלוח את המוצר המקורי באמצעות דואר רשום לחב’ SHELIBEL, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית.

2. לא תבוצע החזרת מוצרים שנעשה בהם שימוש; פריטים ללא אריזה מקורית; פריטים שנפגמו, תוקנו, כובסו; הלבשה תחתונה.
3. ההחזר הכספי/ השבת התמורה יבוצע תוך מקסימום 7 ימי עסקים מיום השבת המוצר לחב’ SHELIBEL.

4. ההחזר הכספי יבוצע בכפוף לניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם.
5. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.
6. “אופן החזרת התמורה”.

החזרת התמורה בניכוי דמי הביטול תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים ותיעשה בהתאם לאופן בו נעשה התשלום בגין הרכישה.
כאשר התשלום שולם במזומן, החזרת התמורה ע”י חב’ SHELIBEL תהיה במזומן.

כאשר התשלום שולם בכרטיס אשראי, אם חשבון החברה לא זוכה יבוטל החיוב.
אם החשבון החברה זוכה- היא תודיע לחברת האשראי על ביטול העסקה וחברת האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הלקוחה.

כאשר התשלום שולם בשיקים:

שיק של לקוחה שנפרע יוחזר בשיק מזומן בתוך 7 ימי עסקים מיום פירעון השיק או מיום ביטול העסקה לפי המאוחר שבהם.
שיק של לקוחה שטרם נפרע, יוחזר השיק המקורי ללקוחה.

שמירת זכויות

חב’ SHELIBEL שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון.

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים זו נוסחה בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.
אין במדיניות החזרת והחלפת מוצרים של חב’ SHELIBEL, כדי לגרוע מהוראות כל דין.

Skip to content